Garancija

Na zračne puške i pištolj kupnjom preko našeg webshopa dobivate garanciju u trajanju od 12-18 mj. koju pokriva uvoznik za pojedinu marku oružja putem svog ovlaštenog servisera.

Uz svako kupljeno oružje dobiva se račun i garantni list sa uvjetima garancije te adresom i telefonom ovlaštenog servisera te se ISKLJUČIVO uz predočenje garantnog lista i računa mogu ostvariti intrvencije na oružju u garantnom roku.

Jamstvo se odnosi na sve tvorničke pogreške u izradi oružja i njegovih dijelova.

Jamstvo se ne odnosi na oštečenja oružja nastala upotrebom neispravnog ili neodgovarajućeg streljiva, nepažljivim rukovanjem, nedopuštenim prepravljanjem oružja, korozijom, zapuštanjem oružja ili štete nastale na bilo koji drugi način kao i posljede zloupotrebe oružja.

Vrijeme popravka u jamstvenom roku je 30 dana. U slučaju da se oružje ne može popraviti u jamstvenom roku, kupac dobiva novo oružje.

Extremus rbs d.o.o kao distributer ne snosi odgovornost za ranjavanje osoba i životinja ili materijalnu štetu koju nespretnim rukovanjem počini korisnik oružja.