Garancija

Na zračne puške i pištolj kupnjom preko našeg webshopa dobivate garanciju u trajanju od 12-18 mj.koju pokriva uvoznik za pojedinu marku oružja putem svog ovlaštenog servisera

Uz svako kupljeno oružje dobiva se račun i garantni list sa uvjetima garancie te adresom i telefonom ovlaštenog servisera te se ISKLJUČIVO uz predočenje garantnog lista i računa mogu ostvariti intrvencije na oružju u garantnom roku

Jamstvo se odnosi na sve tvorničke pogreške uizradi oružja i njegovih dijelova.

Jamstvo se ne odnosi na oštečenja oružja nastala upotrebom neispravnog ili neodgovarajučeg streljiva,nepažljivimrukovanjem,nedopuštenim prepravljanjem oružja,korozijom,zapuštanjem oružja,ili štete nastale na bilo koji drugi način kao i posljede zloupotrebe oružja.

Vrijeme popravka u jamstvenom roku je 30 dana.U slučaju da se oružje ne može popraviti u jamstvenom roku,kupac dobiva novo oružje.

Extremus rbs d.o.o  kao distributer ne snosi odgovornost za ranjavanje osoba i životinja ili materijalnu štetu koju  nespretnim rukovanjem  počini korisnik oružja.